Al XIV-lea Congres Naţional de Geriatrie şi Gerontologie cu Participare Internațională, 2022

Afisari: 757

Dragi colegi,

Ca în fiecare an,
Vă aşteptăm cu plăcere și mult interes la

Al XIV-lea Congres Naţional de Geriatrie şi Gerontologie cu Participare Internațională
 
Tema: 70 de Ani de Geriatrie și Gerontologie în România – Abordarea Multidimensională a Longevității Active

Congresul este dedicat aniversării a:

  • 125 de ani de la naşterea Doamnei Acad. Ana Aslan
  • 70 de ani de la înfiinţarea primului institute de geriatrie şi gerontologie din lume
  • 65 de ani de la brevetarea Terapiei Aslan

Organizat de: Societatea Română de Gerontologie şi Geriatrie

Creditat de: CMR şi OBBCSSR

Perioada: 20 - 23 Octombrie 2022

Locaţia: SE VA DESFĂȘURA ÎN FORMAT HIBRID:

  • CU PREZENȚĂ FIZICĂ la AMFITEATRUL BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE,
  • precum și ON-LINE (link-ul de participare pe Zoom Meetings va fi trimis fiecărui participant, după înscriere și plata taxei de participare, unde este cazul, la adresa de e-mail trecută în formularul de înscriere)

CONGRESUL ESTE CREDITAT CU 23 CREDITE EMC DE CĂTRE COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Rezumatele (în limba română și în limba engleză, maximum  250  cuvinte)  se vo r trimite  prin  e-mail,  ca fişier ataşat de tip Word .doc sau .docx, pe  adresa  congresgeriatrie@gmail.com  având  specificat: Comunicare orală / Poster.

- Rezumatul trebuie să conţină, în următoarea ordine:

Titlu concis şi descriptiv al lucrării Numele şi prenumele autorilor

Afilierile autorilor - vor fi specificate cu indice superior
(de exemplu: ¹Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie “Ana Aslan”, București, România
²“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania).

Autorul corespondent şi adresa sa de e-mail vor fi menţionate imediat după enumerarea  afilierilor. La sfârşitul rezumatului vor fi menţionate trei până la maximum cinci cuvinte cheie / key words.
La redactare se vor folosi doar caractere Times New Roman 12 şi o spaţiere a textului la un rând. Autorului corespondent i se va confirma acceptarea lucrării şi a formei de prezentare.

Termen limită pentru trimiterea Titlului lucrărilor, Autorilor și Afilierii: 07 septembrie 2022

Termen limită pentru trimiterea Rezumatelor: 25 septembrie 2022.
Lucrările vor fi prezentate în sesiuni plenare, simpozioane şi postere. Rezumatele prezentărilor vor fi publicate într-o ediţie suplimentară a revistei

Romanian Journal of Gerontology and Geriatrics, ISSN: 0254-2307 (www.rjgg.ro )

Taxa de participare (doar pentru medici: rezidenți, specialiști, primari):

  • 300 lei – non-membri SRGG (Societatea Română de Gerontologie și Geriatrie) - cu excepția medicilor rezidenți
  • 200 lei – membri SRGG (Societatea Română de Gerontologie și Geriatrie) – vor fi luate în considerare doar înscrierile în SRGG confimate în anii anteriori anului 2022
  • 50 lei – medici rezidenţi
  • Alti profesioniști, inclusiv asistente medicale, precum și medicii pensionari pot participa GRATUIT, doar pe bază de înscriere.

Membrii actuali ai SRGG sunt rugaţi  să achite  cotizaţia  la zi: 100  lei medici specialişti și  primari,  50  lei medicii rezidenţi.

Pentru înscrierea ca nou membru al Societății Române de Gerontologie și Geriatrie se va completa formularul de înscriere (obținut prin solicitare la adresa de e-mail: office@srgg.ro), iar  după aprobare (confirmată prin e-mail din partea SRGG) se va achita taxa de 200 lei, urmând  ca,  după  această primă taxa de înscriere, cotizația pentru anii următori să devină la fel cu aceea achitată de ceilalți membri ai SRGG.

Cu deosebită stimă, Prof.Dr. Gabriel-Ioan Prada Preşedinte SRGG
Societatea Română de Gerontologie şi Geriatrie
Str. Căldăruşani nr. 9, sector 1; Cod. 011241; Bucureşti; Tel: 021.223.71.94/ 132 E-mail: office@srgg.ro
socromgeriatriegeron@yahoo.com Cod fiscal: 11966851/ 21.07.1999
Cont: RO92RNCB0067004784450001 BCR Sucursala Dr. Felix, București

Organizator: https://www.facebook.com/srggaslan