Al XVII-lea Congres SNPCAR şi a 39-a Conferinţă Naţională de Neurologie-Psihiatrie şi Profesiuni Asociate Copii şi Adolescenţi cu participare internaţională

Afisari: 1290

Stimaţi colegi,

În anul 2016 SNPCAR organizează al XVII-lea Congres SNPCAR şi a 39-a Conferinţă Naţională de Neurologie-Psihiatrie şi Profesiuni Asociate a Copilului şi Adolescentului, cu participare internaţională, care va avea loc în perioada 20-24
septembrie la Sovata, jud. Mureș, România.

Avem onoarea să vă invităm să participaţi la acestă manifestare știinţifică importantă pentru specialităţile noastre. Prezenţa dumneavoastă cu lucrări este un prilej de recunoaștere profesională și o ocazie de a fi împreună într-un climat de liniște, relaxare și condiţii excelente pentru organizarea de evenimente știinţifice pe care ni le oferă staţiunea Sovata .

Vă aștept cu drag! Președinte SNPCAR

Şef Lucrări Univ. Dr. Laura Nussbaum

Vicepreședinte SNPCAR Dr. Axinia Corcheș

Secretar General Dr. Adriana Cojocaru

Secretar Adjunct Asist. Soc. Gădău Eleonora

TEMATICA

Congres 21-24 septembrie 2016

Neurologie și Recuperare Copii și Adolescenţi

PATOLOGIA NEUROLOGICĂ ȘI RECUPERARE ÎN INTERVALUL 0-3 ANI

Psihiatrie Copii și Adolescenţi, Psihologie-Psihoterapie

CATEGORII CU RISC NEUROPSIHIC

Curs Precongres: 21 septembrie 2016

Psihiatrie Copii și Adolescenţi, Psihologie-Psihoterapie

ABORDĂRI TERAPEUTICE MODERNE ÎN PATOLOGIA PSIHIATRICĂ

Neurologie și Recuperare Copii și Adolescenţi

CONVULSII ȘI EPILEPSII ÎN PERIOADA 0-3 ANI. DIAGNOSTIC CLINIC ȘI EEG

RECUPERAREA NEUROMOTORIE LA COPILUL 0-3 ANI

Perioada

Miercuri – 21 septembrie – Curs precongres SNPCAR

Joi - 22 septembrie, vineri - 23 septembrie, sâmbătă - 24 septembrie 2015- Congres SNPCAR

Duminică - 25 septembrie- program social opţional

Locaţie/Sovata, Jud. Mureș, România

Limba ofi cială a congresului Română şi Engleză. Nu se va asigura traducere simultană

Lucrările invitaţilor străini vor fi susţinute în limba engleză

Titluri/Rezumate/Lucrări în extenso

Titlurile lucrărilor vor fi trimise până la data de 31.03.2016 pe adresa:

congres@snpcar.ro

nussbaumlaura@yahoo.com

axiniacorches@yahoo.com

dradrianacojocaru@yahoo.com

Rezumate

Comitetul Ştiinţifi c invită autorii să trimită rezumatele pentru evaluare şi includere în program

Trimiterea rezumatelor

Rezumatele pot fi trimise pe mail la următoarea adresă:

rezumatecongres@snpcar.ro

nussbaumlaura@yahoo.com

axiniacorches@yahoo.com

Data limită de transmitere a rezumatelor: 30.04.2016

Nu există o limită a numărului de rezumate pe care le poate înregistra un participant. Rezumatele vor fi evaluate de Comitetul Știinţific.

Înștiinţarea de acceptare va fi transmisă până la data de 31.05.2016

 

Organizator: http://snpcar.ro/congrese/17/congres-Sovata-2016-primul-anunt.pdf