None

Medcenter-E vorba de sanatatea ta!

În rândul primilor furnizori de servicii medicale clinice şi de laborator

Cu 10 ani de experienţă în domeniu, MedCenter reprezintă unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii medicale din România. Beneficind de acoperire naţională prin cele opt centre medicale şi opt laboratoare de analize medicale, MedCenter efectuează la acest moment peste 4 milioane de analize anual şi are peste 50.000 de pacienţi care beneficiază de planurile de sănătate MedCenter. În prezent MedCenter oferă servicii medicale clinice şi de laborator în oraşele: Bucureşti, Iaşi, Focşani, Buzău, Brăila, Baia Mare, Cluj Napoca şi Braşov.

Primul centru medical din reţeaua MedCenter a fost inaugurat în Iaşi în 1998. Anul 2000 aduce deschiderea celui de-al doilea centru medical, în Bucureşti. Perioada anilor 2003 – 2005 schimbă statutul MedCenter, din furnizor local de servicii medicale în cel naţional, prin deschiderea a două noi centre şi preluarea a trei laboratoare de analize medicale din cadrul unor spitale judeţene. Lărgirea reţelei de centre medicale şi laboratoare a continuat şi în anii următori prin noi deschideri de centre sau puncte de recoltare, astfel încât, în luna septembrie 2007 MedCenter este prezent în 11 judeţe şi în Capitală, fiind unul dintre primii cinci furnizori pe piaţa serviciilor medicale private.

Activitatea MedCenter respectă standardele de calitate în vigoare. Centrele medicale din cadrul reţelei şi-au reînnoit certificarea în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001 în decembrie 2007. Laboratoarele MedCenter au obţinut recunoaşterea Renar, mai întâi prin acreditarea în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2001 şi apoi cu SR EN ISO/CEI 17025:2005. În aprilie 2008, din dorinţa de aliniere la politica Renar de schimbare a condiţiilor de acreditare a laboratoarelor medicale, reţeaua de laboratoare MedCenter este acreditată în conformitatea cu SR EN ISO 15189:2007 - Laboratoare medicale. Cerinţe particulare pentru calitate şi competenţă.

Un moment important în evoluţia MedCenter îl reprezintă martie 2007, când noua viziune de dezvoltare a companiei, precum şi obiectivele asumate au impus o nouă strategie de comunicare şi transmitere a valorilor şi mesajelor companiei. Noua identitate arată un MedCenter deschis, uman, profesionist, în care sănătatea pacienţilor este ţinta tuturor specialiştilor săi.

Teste noi

Dezvoltarea activităţii laboratoarelor din cadrul reţelei MedCenter are în vedere atât realizarea cerinţelor contractuale cu casa de asigurări de sănătate din Bucureşti şi cele judeţene, cât şi satisfacerea exigenţelor celorlalte categorii de clienţi: pacienţi care se adresează laboratoarelor în nume propriu, centre medicale şi de diagnostic, furnizori de servicii medicale de dializă în ambulatoriu, organizaţii de cercetare clinică, companii de asigurări, spitale de stat şi private.

Adaptarea ofertei de analize de laborator la solicitările beneficiarilor acestor servicii a condus la întregirea panelului de analize efectuate. Astfel, analizelor deja existente din domeniul hematologiei, biochimiei, imunologiei, microbiologiei, anatomiei patologice, li s-au adăugat cele ale biologiei moleculare. În cadrul acestui domeniu, un loc important îl ocupă ultimele trei teste adăugate: detecţia mutaţiei JAK2, a mutaţiei factorului V Leiden şi a detecţiei 4q12 (FIP1L1-PDGF Ralpha).

Detecţia mutaţiei JAK2 (V617F) este un test util în diagnosticul sindroamelor mieloproliferative: policitemia vera (PV), trombocitemie esenţială (ET) şi mielofibrozei idiopatice (IMF). Mutaţia JAK2 este prezentă în 74 – 97% dintre pacienţii cu policitemia vera, la 33 – 57% dintre pacienţii cu trombocitemie esenţială, la 35 – 50% dintre pacienţii cu mielofibroza idiopatică şi în 3 – 5% din cazurile de asociere SMD&CMML. Mutaţia JAK2 poate fi folosită pentru: confirmarea diagnosticului de PV, ET, IMF, confirmarea unei dezordini clonale la nivelul celulei stem hematopoietice şi pentru confirmarea SMD în cazul unui număr crescut a eritrocitelor, leucocitelor sau trombocitelor.

Factorul V Leiden trombofilia este o tulburare înnăscută a mecanismului coagulării sângelui. Detecţia mutaţiei factorului V Leiden are ca scop identificarea mutaţiei genetice înnăscute care creşte riscul unui tromboembolism venos (VTE). Astfel, detecţia mutaţiei este recomandată în cazul unui episod trombotic neexplicat, mai ales atunci când vârsta pacientului este sub 50 ani. De asemenea, mutaţia se asociază şi unui risc crescut de avorturi spontane. Mutaţia este punctuală şi vizează o singură nucleotidă a genei care codifică producţia factorului V. Acest factor V modificat se caracterizează printr-o rezistenţă la degradarea de către proteina C activată, ceea ce conduce la creşterea nivelului de trombină în circulaţie şi a riscului de tromboembolism venos.

În 50% din cazurile de sindrom eozinofilic idiopatic (HES) şi leucemie cronică cu eozinofile (CEL) este prezentă fuziunea FIP1L1 la PDGFRA. Detecţia acestei fuziuni îşi găseşte utilitatea în constatarea conform căreia cazurile HES/CEL pozitive pentru FIP1L1 – PDGFRA sunt ţinte terapeutice pentru agentul imatinib mesilat, un inhibitor selectiv de tirozin kinaza.

Pentru executarea acestor teste aparţinând domeniului biologiei moleculare este necesară prelevarea unei cantităţi de 5 – 10 ml sânge venos recoltat pe anticoagulant (EDTA). Transportul probei în laborator trebuie realizat în 24 ore de la recoltare şi la o temperatură de 2-8°C sau ambiental.

Acest domeniu de testare relativ recent al biologiei moleculare, alături de acoperirea teritorială de anvergură naţională, susţinerea logistică (sistem de recoltare şi transport, sistem informatic integrat, sistem de conservare a probelor post-procesare), dotarea cu echipamente a laboratoarelor, existenţa procedurilor standard de operare, asigurarea calităţii rezultatelor analizelor prin planificarea controlului intern de calitate şi participarea la scheme de comparări interlaboratoare, toate aceste încununate sub forma certificatului de acreditare Renar, conferă reţelei de laboratoare MedCenter o poziţie printre primii cinci furnizori de servicii medicale clinice şi de laborator din România.

Dr. Mihaela Rotaru, Director General MedCenter Berceni

Comentarii


nora simona

As dori va rog sa-mi spuneti, pt. o persoana la care s-a depistat mutatia JAK2V617F ce inseamna ca si boala efectiv . Multumesc !

June 15, 2011, 1:16 a.m.
0
0
Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha