None

Declaraţia – Inventar

De la Biroul de Presă al CNAS

     Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum şi persoanele asimilate angajatorilor care au obligaţia să depună DECLARAŢIA-INVENTAR privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii restantă la data de 31 decembrie 2010 şi neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali şi soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, vor trimite DECLARAŢIA-INVENTAR la casele de asigurări de sănătate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, la adresele de e-mail puse la dispoziţie de către fiecare casă de asigurări de sănătate.
 
     Totodată, formularul Declaraţiei-Inventar, postat pe site-ul www.cnas.ro, listat şi completat de angajator, va fi depus pe suport de hârtie direct sau trimis prin poştă la casa judeţeană.
 
     FORMULARUL DECLARAŢIEI-INVENTAR completat, semnat şi ştampilat, se depune la casele de asigurări de sănătate FĂRĂ A FI ÎNSOŢIT DE CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ emis de organul fiscal competent, urmare a modificării Ordinului nr. 53/25/2011, M.O. nr. 85/02.02.2011.
 
     Datele cuprinse în certificatele de atestare fiscală privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali vor fi transmise direct Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.  

Comentarii


Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha