31
None

Activitatea anti-candida a unor extracte vegetale hidroalcoolice

Plantele medicinale au fost utilizate în ţările dezvoltate ca tratamente alternative pentru problemele de sănătate. Multe extracte vegetale şi uleiuri esenţiale izolate din plante au demonstrat o activitate biologică in vitro şi in vivo, ceea ce justifică cercetările în medicina traditională focusate pe caracterizarea activităţii antimicrobiene ale plantelor. (Martinez et al., 1996).

De vreme ce plantele produc o gama largă de compuşi cu proprietăţi antimicrobine, este de aşteptat ca să apară medicamente noi, având ca ţintă activitatea antifungică. (Ahmad and Beg, 2001). Candida albicans este un patogen ce poate cauza infecţii locale sau sistemice, putând afecta pacienţii ce au imunitate redusă şi pe cei supuşi unor tratamente îndelungate cu antibiotice (Zhang et al., 2002). În urma tratamentului cu extracte vegetale, până acum, nu s-au obţinut rezultate eficace la om sau animale împotriva acestui patogen, deşi se cunosc câteva specii de plante care au efect anti-candidozic.

În acest studiu, 3 extracte hidroalco-olice obţinute din trei specii de plante medicinale (Rosmarinus officinalis, Angelica officinalis, Ocinum basilicum) au fost testate pentru analiza activităţii antimicrobiene împotriva Candida albicans. Ca şi control pozitiv s-a folosit hexoralul. Proliferarea celulară a fost măsurată după 24, 48, 72 ore de tratament, utilizând o metodă spectofotometrică.

Candida albicans vaginală a fost inhibată dupa 24 ore de la tratament de toate cele trei extracte, cu rezultate remarcabile după 72 ore, la concentraţii ale extractului de 80 ppb Inhibiţia după 72 ore de la tratament a fost de 90% pentru Hexoral, 53% pentru Rosmarinus officinalis, 75% pentru Ocinum basilicum, 50% pentru Angelica officinalis comparativ cu celulele netratate. Pentru candidoza faringiană, după 72 de ore de la tratament, la o concentraţie de 80 ppb, s-a constatat o inhibiţie a proliferării celulare cu 89% pentru Hexoral, 49% pentru Rosmarinus officinalis, 80% pentru Ocinum basilicum, 48% pentru Angelica offcicinalis, comparativ cu controlul negativ.

Concluzionăm că extractele hidroalcoolice de Rosmarinus officinalis, Ocinum basilicum, Angelica officinalis ar putea avea un efect protector împotriva candidozei faringiene şi vaginale.

Bibliografie

1. M.J. Martínez, J. Betancourt, N. Alonso-González and A. Jauregui, (1996), Journal of Ethnopharmacology, 52, 171–174.

2. Ahmad and A.Z. Beg, (2001), Journal of Ethnopharmacology, 74, 113–123

3. Z. Zhang, H.N. Elsohly, M.R. Jacob, D.S. Pasco, L.A. Walker and A.M. Clark, (2002), Planta Medica, 68, 49–54.  

Comentarii


Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha