60
None

Consimțământul informat în Anestezie și Terapie Intensivă

Un mariaj al eticii medicale cu legislația

Consimțământul informat (CI) al pacientului este premiza rigurozității medicului anestezist. Când pacientul nu își poate exprima consimțământul, el poate delega un reprezentat legal, sau acesta poate fi desemnat. Există situații în care CI nu este obligatoriu sau necesar: Pacient incapacitat, urgențe amenințătoare de viață unde nu avem timpul necesar să obținem CI, sau atunci când pacientul în mod voluntar renunță la dreptul său de a fi informat sau de a lua decizii, transferând atât responsabilitatea, cât și răspunderea asupra medicilor.

Consimțământul informat, un proces definitoriu pentru medic și pacient
Trăim în mediul și în epoca în care totul pare să fie centrat asupra persoanei, cu respectarea dorințelor, a sentimentelor sau obiectivelor dorite de aceasta. În nevoia de a obține un CI valid, trebuie să adunăm cât mai multe informații relevante pentru pacient. De aceea, trebuie să cunoaștem și să explorăm opțiunile medicale posibile, să evaluăm riscurile și beneficiile, să utilizăm experiența noastră  personală și cea anterioară a pacientului pentru a putea face posibilă și prioritiza înțelegerea. Toate acestea trebuie să se desfășoare într-o manieră care certifică încrederea medicului în ceea ce poate el și echipa din care face parte, fapt care are drept consecință sădirea și dezvoltarea încrederii din partea pacientului. Rezultatul trebuie să fie un pacient senin și încrezător.

Provocări etice legate de obținerea CI
CI obținut de la persoane minore, de la persoane intoxicate sau aflate sub efectul unor medicamente și astfel incapabile să ia decizii pertinente în ceea ce le privește. În timpul somnului, delirului, stării de inconștiență sau de conștiență diminuată, sub amenințare sau presiune, intimidare și/sau șantaj, CI poate fi smuls, dar legalitatea sa este nulă, CI nefiind liber exprimat.
Persoana care are sarcina de a obține CI trebuie să manifeste o atitudine empatică, să înțeleagă perspectiva și realitatea punctului de vedere al pacientului, chiar daca diferă de cel al medicului. Medicul se va strădui să convingă pacientul de intenția obținerii celui mai bun rezultat medical posibil, să îl determine să accepte cea mai bună soluție medicală. Medicul trebuie să facă cunoscute pacientului neinformat, neprevenit, drepturile sale. Dacă reușește să informeze adecvat bolnavul asupra opțiunilor sale medicale în limite realizabile, rezonabile, acesta are șansa de lua hotărîrea cea mai bună.
Procesul obținerii CI va avea loc fără manifestarea desconsiderării opțiunilor pacientului. Desconsiderarea, indiferent din ce parte vine, adâncește hiatul dintre medic și pacient, este generatoare de ostilitate și ruinează comunicarea.
Medicul trebuie să inspire respect pacientului, siguranță, să răspundă temerilor celor mai ascunse ale acestuia, să fie perceput ca un punct de referință și sprijin.
De cele mai multe ori pacienții cer cuantificarea riscului letal sau de invalidare în cifre, cel mai des în procente. Noi știm că răspunsurile la aceste cereri de asigurare nu pot fi întotdeauna realizabile.

Calitățile consimțământului informat
CI trebuie să fie obținut voluntar, fără constrângeri. CI scris are calitatea unui contract între medic și pacient, dar lasă loc reconsiderării în orice moment. De aceea, el face parte din ciclul îngrijirilor acordate pacientului, neputând fi omis. Mai mult, pacientul trebuie ajutat să ia deciziile corecte, în virtutea principiului de luare împreună a deciziilor, medic-pacient.

Obstacole, dificultăți, prejudecăți și efectul Internetului
Neînțelegerea termenilor, generată de nivelul educațional al pacientului, poate duce la obținerea unui CI bazat pe eroare, care poate fi anulat ulterior de negarea înțelegerii acestuia.
Rezistența pacientului față de un plan terapeutic propus poate proveni din experiența personală, dar cel mai frecvent din relatările cunoștințelor, ale prietenilor, ale altor membri ai familiei, sau din anecdotica vehiculată de social media.

Când judecata este influențată de social media
De fiecare dată când informațiile legate de CI provin din alt mediu decât cel medical, rezultatul este susceptibil de a fi departe de adevăr. 82% din pacienții interogați se tem de infecțiile nozocomiale, 47% se tem de intervenție ca atare. 44% se tem că nu se vor mai trezi, 41% se tem de paralizia datorată unei anestezii peridurale, 29% se tem de injecții și de pierderea memoriei. Devine evident decalajul dintre riscurile reale și riscurilor din mintea pacienților. Riscurile legate de anestezie sunt mult mai mici.


Cunoaștem efectele devastatoare ale informațiilor vehiculate prin intermediul internetului și știm că identitățile autorilor acestora sunt nu doar voalate, ci sculptate să se potrivească profilelor competente, autoritare, ale unor personalități medicale. Ele sunt expresia frustării, a nerealizării personale, camuflată în vigilență și preocupare pentru interesul general uman. Există riscul ca o parte din publicul atras de aparenta veridicitate a senzaționalului să cadă pradă unor influenceri autoîmproprietăriți cu calități și expertiză volatilă. Și mai grav este dacă medicul însuși renunță la capacitățile sale însușindu-și atitudinea și opiniile acestor insinuatori, pervertind chiar sensul prestației sale medicale: practica bazată pe dovezi.

Lucruri serioase și triste - Etica pentru pacienții neidentificați. Refuzul CI
În cazul pacienților critici neidentificați, se vor aplica principiile beneficienței și al nonmaleficenței în detrimentul autonomiei, care nu poate opera din cauza lipsei de comunicare și a vidului de informație consecutiv.
Din acest motiv, medicul va lua în considerare prioritizarea severității și urgenței, va aplica judecata sa ca substituent al judecății pacientului. În acest caz, consimțământul este implicit.
În situația în care, în ciuda prezentării riscurilor și beneficiilor planului terapeutic anestezico-chirurgical propus și a alternativelor terapeutice și prognostice realiste și posibile, pacientul refuză să semneze CI, el este liber să își aleagă o altă echipă medicală.
Echipa medicală poate fi incriminată pentru omiterea obținerii CI, iar obținerea sa nu o exonerează de răspunderea ce decurge din împlinirea sau eșecul actului intervențional.

Comentarii


Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha