32
None

Triajul pacienţilor în structura de urgenţă a spitalelor

Pacienţii care se prezintă în Camera de gardă sunt evaluaţi de către o persoană competentă (medic ori cadru sanitar mediu), luând în considerare starea lor clinică şi acuzele cu care se prezintă, corelat cu vârsta şi antecedentele acestora, stabilitatea funcţiilor vitale, potenţialul de agravare a stării lor, necesitatea instituirii unui tratament sau a efectuării unor investigaţii, astfel încât să fie stabilite prioritatea cu care un pacient este asistat şi nivelul de asistenţă necesară a se acorda acestuia.

Algoritm de clasificare urgenţe

I.    COD ROSU - situaţie de gravitate maximă, care impune consultarea imediată a pacientului, care necesită IMEDIAT intervenţie medicală salvatoare de viaţă.

II.    COD GALBEN - prevede ca pacientul să fie consultat în maximum 10 min;

III.    COD VERDE - pacientul trebuie să fie consultat în maximum 30 min;

IV.    COD ALBASTRU - pacientul va fi consultat în maximum 60 min;

V.    COD ALB - prevede ca pacientul să fie consultat în maximum 120 min.

Ulterior consultării de către primul medic, cazul urmăreşte procedura normală în Camera de gardă, fiind investigat şi tratat la nevoie şi de către alţi specialişti din spital, în vederea luării deciziei de internare, externare sau transfer.

Criterii de internare / transfer al pacienţiilor din camera de gardă

1. Pacientul este în stare critică;

2. Există posibilitatea apariţiei unor complicaţii, pericol la viaţa pacientului;

3. Afecţiunea pacientului necesită monitorizare, investigaţii suplimentare şi tratament de urgenţă spitalicesc;

4. Pacientul trebuie să fie supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă;

5. Simptomatologia şi starea clinică a pacientului pot fi cauzate de o afecţiune gravă, chiar dacă testele şi paraclinice nu dovedesc acest lucru la momentul efectuării lor;

6. Elucidarea cazului necesită investigaţii suplimentare care nu pot fi efectuate la momentul respectiv, iar starea pacientului nu permite externarea;

7. Afecţiunea de care suferă pacientul nu permite autosusţinerea, iar pacientul locuieşte singur şi este fără aparţinători;

8. Alte situaţii bine justificate, în care medicul din UPU sau medicul de gardă dintr-o secţie consideră necesară internarea pacientului;

Primirea pacienţilor în camera de gardă

• camera de gardă este deschisă tuturor pacienţilor care solicită acordarea asistenţei medicale de urgenţă;

• Este interzis refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă unui pacient care solicită acest lucru fără evaluarea stării acestuia de către un medic;

• Pacienţii care reprezintă cazuri sociale, necesitând în acelaşi timp îngrijiri medicale, vor fi trataţi ca fiind cazuri medicale de urgenţă, implicând în acelaşi timp asistentul social din cadrul spitalului;

• Persoanele care reprezintă cazuri sociale şi care nu necesită îngrijiri medicale de urgenţă vor fi preluate de asistentul social;

• Pacienţii trimişi pentru consult interclinic sau cei trimisi de către medicul de familie pentru consult de specialitate vor fi consultaţi în Camera de gardă.

Examinarea şi investigarea pacienţilor

• la sosire, în urma efectuării triajului, pacienţii din Camera de gardă sunt examinaţi de medicul de gardă din această structură, care vor decide investigaţiile necesare şi medicii de specialitate care urmează să fie chemaţi în vederea acordării consultului de specialitate, dacă se consideră necesar;

• În zona de triaj pot fi recomandate unele investigaţii pacienţilor, în urma unei examinări clinice sumare, astfel încât rezultatele investigaţiilor să fie disponibile la momentul examinării pacientului de către medicul de specialitate;

• În cazul pacienţilor aflaţi în stare critică sau a căror stare necesită un consult specific de specialitate imediat, medicii din spital sunt obligaţi să se prezinte la Camera de gardă în cel mult 10 minute de la solicitarea lor. Excepţie fac situaţiile în care medicul chemat este implicat în acordarea asistenţei medicale unui pacient aflat în stare critică în sectie. În astfel de cazuri, medicul solicitat va informa personalul din Camera de gardă despre situaţia respectivă şi va primi telefonic date despre cazul aflat în Camera de gardă sau, în vederea luării unei decizii, stabilirii urgenţei situaţiei şi modului de acţiune;

• În cazul pacienţilor stabili care se află în Camera de gardă, medicii specialişti chemaţi din spital au obligaţia să răspundă solicitării în cel mult 60 de minute;

• Investigarea pacienţilor în Camera de gardă are ca scop stabilirea unui diagnostic corect şi a unei conduite terapeutice corecte, bazate pe rezultatele examenului clinic şi a investigaţiilor paraclinice;

• Investigaţiile pot fi efectuate inclusiv în scopul de a infirma un diagnostic prezumtiv;

Internarea pacienţilor, reţinerea sub observaţie, transferul sau externarea lor

• internarea de urgenţă a pacienţilor în spital se face doar prin Camera de gardă;

• Se interzice internarea cazurilor cronice sau a cazurilor care nu reprezintă urgenţe cu indicaţii de internare clare prin Camera de gardă ;.

• Externarea poate fi efectuată la cererea pacientului sau, după caz, a aparţinătorilor acestuia în urma semnării fisei individuale a pacientului, a refuzului de tratament sau de internare;

• În cazul externării la domiciliu, pacientul va primi o scrisoare medicală către medicul de familie, care explică rezultatele investigaţiilor, tratamentul efectuat şi recomandările medicului din Camera de gardă şi ale medicilor specialişti din spital;

• La externare, pacientul va primi diagnosticul şi tratamentul necesar, inclusiv menţiuni privind riscuri de apariţie sau agravare a unor simptome care necesită revenirea la Camera de gardă.

Sursa: Spital Murgeni, Jud. Vaslui

Comentarii


Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha