None

Încă o amânare a medicamentelor de ultimă generaţie!

Contractele cost-volum care vor fi introduse în luna mai şi iunie se referă la stabilirea unor cantităţi de medicamente de ultimă generaţie, peste 100 de molecule noi, compensate şi gratuite, ce vizeaza pacienţi cu afectiuni oncologice, diabet sau boli infectioase.
Este vorba de a stabili strict ce medicamente, în ce cantităţi şi care vor fi pacienţii beneficiari dintr-o listă de priorităţi. Procesul implică şi o reactualizare a preţurilor compensatelor, care se spune că va aduce o economie la bugetul casei de asigurări de 2-300 milioane lei.
Includerea acestor medicamentele noi în lista de compensate de către casa de asigurări este condiţionată de eficacitatea acestora, care se va vedea în urma studiilor clinice efectuate dupa tratament asupra pacienţilor. Decontarea către producători se va face numai la medicamentele cu rezultate bune.
La acest program anunţat de casa de asigurări, asociaţia producătorilor şi importatorilor are câteva neclarităţi referitoare la sursele de finanţare, finalizarea cadrului de reglementare la termenul anunţat, transparenţa listelor de medicamente de ultimă generaţie şi de pacienţi pentru fiecare arie terapeutică în parte (nu sunt cunoscute criteriile de eligibilitate) şi chiar asupra responsabilizării pacienţilor în ceea ce priveşte respectarea tratamentului prescris de medic, care poate compromite însăşi eficacitatea acestora.
CNAS insistă că deţinatorul de autorizaţie de punere pe piaţă va deconta investigatiile necesare pentru stabilirea eficacitatii medicamentului dar casa să plătească doar pentru pacienţii la care medicaţia a fost eficientă.
Se precizează că „medicamentele care vor intra pe lista de compensate şi gratuite condiţionat prin contractele cost-volum vor ajunge în a doua jumătate a lunii mai sau maxim 1 iunie să intre în „consum”.
Să vedem! Deocamdată doar pentru 45 de molecule sunt emise decizii finale de autorizare dar alte 68 de molecule sunt încă în contestaţii.

Comentarii


Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha