58
None

Reabilitarea pulmonară în România

„Cei care sunt cei mai fericiți sunt cei care fac cel mai mult pentru alții.” Booker T. Washington

Reabilitarea pulmonară (RP) face parte din managementului bolilor pulmonare cronice, fiind aplicată atât în regim cronic cât și în exacerbări. În ultimii ani, expertiza științifică și experiența clinică internațională au oferit o creștere considerabilă a informațiilor privind RP și eficacitatea ei pentru pacientul pulmonar cronic. Numeroase dovezi științifice stau la baza elaborării și aplicării programelor de reabilitare respiratorie.

Norme recent elaborate oferă un cadru științific și practic pentru a ajuta personalul din domeniul sănătăţii să cunoască cerințele actuale pentru acreditarea, proiectarea, implementarea și perfecționarea programelor de RP, totodată îndrumând şi spre oferirea de îngrijire medicală de calitate persoanelor cu simptomatologie respiratorie. Aceste norme sunt realizate de către experți în medicină, în asistența medicală, în kinetoterapie respiratorie și în fiziologia exercițiului fizic, precum și în asistența psiho-socială.

Ghidurile internaționale pentru RP prevăd următoarele componete ale programelor terapeutice de reabilitare: antrenamentul fizic, strategiile respiratorii, suportul psiho-social şi nutriţional, tehnicile economisitoare de energie şi educaţia medicală, acestea presupunând antrenarea musculaturii respiratorii şi a extremităţilor, drenaj bronşic şi tehnici de relaxare, având ca scop ameliorarea simptomatologiei.

RP vizează abordarea multidisciplinară a pacienţilor cu funcţie respiratorie compromisă din cauza bolilor pulmonare obstructive (astm bronşic, bronşiectazii, bronşite cronice, emfizem, bronhopneumopatie obstructivă cronică, fibroză chistică, sarcoidoză), restrictive (boli interstiţiale, ale peretelui toracic, neuromusculare, sindroame postpoliomielită și post-tuberculoase şi anomalii ale cutiei toracice), mixte sau a cancerului bronho-pulmonar. Tot mai multe dovezi știintifice susțin aplicarea programelor de RP pre- și postoperator la pacienţii supuşi transplantului pulmonar, reducerii volumului pulmonar sau oricărui alt tip de intervenţie chirurgicală toracică sau abdominală.

Programele de RP se aplică bolilor pulmonare aflate în orice stadiu, fie și avansat sau ireversibil și, conform noilor recomandări, cât mai precoce în exacerbările bolilor pulmonare, pe termen scurt (pre-postoperator) sau lung, atât în regim de spitalizare cât și în ambulatoriu şi la domiciliu.

Programele de RP sunt adaptate nevoilor fiecarui pacient și sunt realizate de către o echipă multidisciplinară de specialişti în îngrijiri de sănătate (medici speciliști în reabilitare medicală și pneumologie, exploraţionişti, asistenți medicali, fizioterapeuti, nutriţionişti, psihologi, logopezi, terapeuți ocupaționali, asistenţi sociali, bioingineri, farmacologi, în colaborare cu medicul de familie și farmacistul). RP fiind o intervenţie cuprinzătoare, presupune o bună colaboarea și comunicare între membrii echipei, asigurând astfel confortul și beneficiul maxim adus pacientului.

Programele de RP au rolul de a îmbunătăţi calitatea vieţii pacientilor prin creşterea gradului de independenţă, reducerea numărul de exacerbări și a zilelor de spitalizare datorate acestora, totodată cu reducerea substanțială a costurilor. RP are capacitatea de a diminua încărcătura simptomatică, în special, dispneea, de a reduce decondiţionarea musculară şi de a creşte capacitatea de exerciţiu, de a reduce anxietatea şi depresia şi de a îmbunătăţi starea psiho-emoţională, precum și reinserția socială a pacienților. RP reprezintă standardul de îngrijire pentru pacienţii cu boli pulmonare cronice motivaţi să participe la programul de reabilitare pentru a deveni mai activi fizic şi mai independenți, făcând parte integrantă din managementul clinic şi de menţinere a stării de sănătate.

In 2018, la Spitalului Clinic de Recuperare din Iași a avut loc un eveniment în cadrul acestuia fiind abordate diverse aspecte ale RP, precum: Influența calității aerului asupra incidenței patologiei pulmonare, Considerațiile etice în practica din Reabilitarea medicală, Managementul modern al astmului bronșic și al BPOC și Locul și rolul RP în țara noastră, RP la pacienții cu cancer bronhopulmonar, Rolul explorărilor funcționale, Testarea de efort, Evaluarea indicelui BODE, Calitatea vieții pacienților cu BPOC, Scalele de evaluare ale dispneei la pacienții din programul de RP, chestionarul LINQ de evaluare a nevoilor de informații pulmonare ale pacienților, antrenamentul musculaturii respiratorii, nutriția și RP, stimularea electrică neuromusculară în RP, aerosoloterapia, meloterapia, studiul anxietății și evoluția pacienților cu sindrom de apnee în somn.

De-a lungul timpului, RP s-a impus ca un concept extrem de important pentru mangementul corect al pacienților cu boli pulmonare cronice obstructive, restrictive și mixte, jucand un rol esential în creșterea calității vieții şi indirect a supravieţuirii.

Comentarii


Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha