53
None

Strategia Naţională de Control a Tuberculozei în România 2015-2020

Guvernul a aprobat Strategia Naţională de Control a Tuberculozei în România pentru perioada 2015-2020. Actul normativ are ca scop reducerea incidenţei şi mortalităţii provocate de tuberculoză, prin asigurarea serviciilor de prevenire, depistare, diagnosticare, tratare şi creşterea aderenţei la tratament.

Cu toate progresele înregistrate în ultimii 12 ani, România este ţara cu cea mai mare incidenţă a tuberculozei în cadrul Uniunii Europene (de patru ori peste media UE), având una dintre cele mai mici rate de vindecare şi, corelativ, prezentând o creştere anuală a rezervorului de pacienţi infecţioşi.

Strategia îşi propune ca obiectiv final eliminarea tuberculozei până în 2050. Printre obiectivele specifice, Strategia urmăreşte până în 2020:

► asigurarea accesului universal la metodele rapide de diagnostic;
► diagnosticarea a cel puţin 85% din toate cazurile estimate de tuberculoză sensibilă şi tuberculoză rezistentă multidrog;
► tratarea cu succes a cel puţin 90% din cazurile noi şi a cel puţin 85% din retratamente;
► tratarea cu succes a 75% din cazurile de tuberculoză rezistentă multidrog;
► reducerea ratei generale a mortalităţii cauzate de tuberculoză la mai puţin de 4,3 la 100.000 de locuitori;
► scăderea generală a incidenţei bolii;
► îmbunătăţirea generală a capacităţii sistemului sanitar de a controla tuberculoza.
 
Printre alte rezultate estimate a fi atinse ca urmare a aplicării Strategiei, menţionăm:
► scăderea incidenţei globale a bolii de la 72,9 cazuri la 100.000 locuitori, în 2013, la mai puţin de 50 de cazuri la 100.000 de locuitori în 2020;
► scăderea numărului de decese de la 5,3 la 100.000 de locuitori, în 2013, la mai puţin de 5 la 100.000 locuitori, în 2020;
► scăderea numărului total de pacienţi de la 15.523 cazuri notificate în 2013, la mai puţin de 10.000 cazuri în 2020.
 
Strategia Naţională de Control a Tuberculozei acţionează conform unor principii de bază:
► asigurarea unui diagnostic rapid şi complet (inclusiv prin implementarea metodelor moderne care scad timpul de diagnosticare de la şase luni la două săptămâni);
► asigurarea unui tratament complet, continuu şi corect administrat;
► asigurarea aderenţei la tratament prin intervenţii centrate pe nevoile pacientului (inclusiv cele de sprijin socio-psihologic, prin care se urmăreşte scăderea ratei de abandon a tratamentului).
 
Adoptarea Strategiei Naţionale de Control a Tuberculozei face posibilă mobilizarea de resurse din fondurile structurale în perioada de programare europeană 2014-2020, precum şi a altor fonduri europene nerambursabile: fonduri structurale din etapa de programare 2014-2020 - 145 milioane lei, fonduri ale guvernului norvegian - 46 milioane lei, resurse provenind din Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei - 37 milioane lei, venituri de la bugetul de stat, alte finanţări rambursabile şi nerambursabile. Prin atingerea obiectivelor anuale, cheltuielile totale, după un vârf în anul 2016, vor scădea treptat până în 2020. Bugetul total aferent Strategiei 2015-2020 se ridică la aproape 1,571 miliarde lei.

Comentarii


Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha