35
None

MANAGEMENTUL SĂNĂTĂŢII SALARIAŢILOR

MANAGEMENTUL SĂNĂTĂŢII SALARIAŢILOR

 

Lector dr. Mihaela Stoia

Direcţia de Sănătate Publică Sibiu

medmuncii@dspsibiu.ro

„Îmbunătăţirea sănătăţii trebuie să devină grija de bază a comunităţii” (OMS).

„Medicina, ca şi jurisprudenţa, trebuie să-şi aducă contribuţia la bunăstarea salariaţilor” (Bernardino Ramazzini).

 

            Interdisciplinaritatea în medicină se regăseşte în diferite aspecte, de pildă:  în evaluarea capacităţii de muncă şi a aptitudinii în muncă, în activitatea de dispensarizare, de gestionare a certificatelor medicale, în protecţia maternităţii la locul de muncă în cazul riscului maternal, în asigurările de sănătate, în gestionarea sănătăţii grupurilor sensibile la riscuri specifice (femei gravide/lehuze sau care alăptează, tineri, persoane cu dizabilităţi, cu boli cronice). Toate aceste aspecte se regăsesc în interfaţa medic de familie – medic de medicina muncii, iar în continuare exemplificăm câteva aspecte din legislaţia naţională referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

  • OUG nr. 96/ 2003 privind protecţiamaternităţii la locurile de muncă:

ART. 2, c) „salariata gravidă anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate atestată printr-un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist”; d) „salariata care a născut recent poate solicita angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie”. Situaţia este similară şi pentru salariata care alăptează;               

ART. 10, (2) Concediul de risc maternal se poate acorda, pe o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, pe baza raportului de evaluare întocmit de medicul de medicina muncii;

ART. 13În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale.

  • Legea nr. 319/2006: „Orice suspiciune de boală profesională, inclusiv intoxicaţia acută profesională, se va semnala obligatoriu de către toţi medicii, indiferent de specialitate şi locul de muncă, cu prilejul oricărui control medical”. Semnalarea se face către cabinete/clinici de medicina muncii, în vederea precizării diagnosticului de boală profesională sau intoxicaţie acută profesională.
  • HG 1169/ 2011 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor: „medicul de medicina muncii poate solicita medicului de familie adeverinţă/scrisoare medicală care să ateste starea de sănătate a viitorului angajat”.

Din punct de vedere economic, medicina preventivă este mai rentabilă, de aceea încurajăm promovarea sănătăţii la locul de muncă, pentru că se adresează unor colectivităţi mari şi se poate realiza iniţial cu mijloace simple de informare. Schimbarea comportamentului este placa turnantă a promovării sănătăţii şi permite crearea unor deprinderi sanogene. Modelele bazate pe schimbarea comportamentului oferă o alternativă mult mai bună decât modelul biomedical, de aici rezultând şi importanţa conlucrării între diferite discipline şi instituţii ale comunităţii.

           

Comentarii


Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha