35
None

Reglementari privind munca de noapte

De la aparitia Codului muncii şi până în prezent timpul de muncă a constituit subiectul unor modificări legislative semnificative, în acord cu reglementările europene şi tendinţa la nivel comunitar de reducere a timpului de lucru. Se observă, în timp, o anumită flexibilizare a raporturilor de muncă şi în România, unde exigenţa integrării a necesitat ajustări normative importante, necesare alinierii legislaţiei romaneşti la normele europene.

Munca de noapte a constituit şi ea subiectul unor astfel de modificări, ajungând la ora actuală să vorbim pe această temă în termenii prezentaţi pe scurt în cele ce urmează.

Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte.

O.U.G. nr. 55/2006 a introdus un concept nou, salariatul de noapte, care reprezintă, fie salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru, fie salariatul care efectuează muncă de noapte în proporţie de cel putin 30% din timpul său lunar de lucru.

Munca pe timp de noapte este mult mai solicitantă asupra organismului uman, de aceea pentru anumite categorii de salariaţi, respectiv pentru cei care nu au împlinit vârsta de 18 ani şi pentru femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează, au fost instituite reglementări legale protecţioniste.

Astfel, tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte. De asemenea, femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

Durata normală a timpului de lucru pentru salariatul de noapte nu va depăşi o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referinţă de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal.

Durata normală a timpului de lucru pentru salariaţii de noapte a căror activitate se desfăşoară în condiţii speciale sau deosebite de muncă, stabilite potrivit dispoziţiilor legale, nu va depăşi 8 ore pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore în care prestează muncă de noapte.

Înainte de începerea activităţii, salariaţii care urmează să desfăşoare muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit, iar după angajare vor fi examinaţi medical periodic.

Dacă v-aţi hotărât să angajaţi salariaţi de noapte, atunci trebuie să ştiţi că aveţi obligaţia:

• fie de a le reduce programul de lucru cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care aceşti salariaţi efectuează cel putin 3 ore de muncă de noapte, fără scăderea salariului de bază;

• fie de a le acorda un spor la salariu de minimum 15% din salariul de bază pentru fiecare oră de muncă de noapte prestată.

Atenţie!

  

Dacă utilizaţi în mod frecvent muncă de noapte în calitate de angajator, informaţi despre aceasta inspectoratul teritorial de muncă.

  

Comentarii


ELVIRA TAMAȘ

Va rog frumos sa ma informați care sunt contraindicațile medicale pentru munca de noapte?Concret care sunt bolile care sunt interzise muncii de noapte!Daca sufar de depresie Va mulțumesc!și anxietate am voie sa lucrez de noapte?

March 22, 2017, 6:14 p.m.
0
0
Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha